Wybrane patenty

Chroniona własność intelektualna R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. (patenty)
# Tytuł zgłoszenia Produkt Rodzaj ochrony Data zgłoszenia Nr zgłoszenia
1 Nakładka zęba wału podajnika SIPMA PL 7000 SILO wzór użytkowy 2014-12-29 W-123672
2 Uszczelnienie wału podajnika SIPMA PL 7000 SILO wzór użytkowy 2014-12-30 W-123683