Owijarka szeregowa

R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. zrealizowała projekt zaawansowanej technologicznie konstrukcji owijarki szeregowej. Działania odbyły się w ramach projektu Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych maszyn rolniczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

Owijarka szeregowa (do owijania ciągłego) SIPMA OG 9750 LENA przeznaczona jest do owijania bel okrągłych i prostopadłościennych. Bele z półsuchego siana (o wilgotności 60%), po owinięciu specjalną rozciągliwą folią samoprzylepną, tworzą kilkudziesięciometrowy rękaw foliowy wypełniony sprasowanymi belami podsuszonej zielonki przeznaczonej do zakiszania na sianokiszonkę.

Owijarka szeregowa

Dzięki liniowemu ułożeniu bel, eliminuje się konieczność owijania powierzchni ich styku. Dzięki temu oszczędność folii osiąga 50% w stosunku do owijania w sposób konwencjonalny. Bele owijane są na miejscu, dzięki czemu nie ma ryzyka powstawania uszkodzeń związanych z transportem na pole składowania.

Owijarka szeregowa SIPMA OG 9750 LENA jest oferowana klientom przez SIPMA S.A.

Opis funkcjonalności produktu oraz jego dane techniczne.