Rozbudowa Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii maszyn rolniczych

W dniu 5 września 2019 r. R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. podpisało umowę nr POIR.02.01.00-00-0023/19-00 z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii maszyn rolniczych przez R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o.”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1, Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest rozbudowa Centrum B+R R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. w obszarze prowadzenia prac B+R w zakresie opracowywania innowacyjnych konstrukcji nowej generacji maszyn rolniczych oraz nowych technologii produkcji.

Całkowity koszt projektu: 32 087 932,50 zł

Dofinansowanie: 13 043 875,00 zł