Kontakt

R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 4
20-469 Lublin
e-mail: info@rndcentreinventor.pl
tel. (+48) 81 44 14 139

NIP: 946 263 64 87
Regon: 061352964
KRS: 0000402839

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 6 000 000,00 zł, opłacony w całości

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Hamownia
badania@rndcentreinventor.pl
tel. (+48) 81 44 14 663 | kom. 605 573 477

Skaner 3D
badania@rndcentreinventor.pl
tel. (+48) 81 44 14 391 | kom. 605 573 024