Prasoowijarka

R&D Centre INVENTOR podpisało w dniu 24 kwietnia 2019 r. umowę o dofinansowanie projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej prasoowijarki dla sektora rolnego” POIR.01.01.01-00-0719/18-00 w ramach Działania1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 16 235 000 PLN

Dofinansowanie: 6 143 500 PLN