Prasoowijarka

R&D Centre INVENTOR podpisało w dniu 24 kwietnia 2019 r. umowę o dofinansowanie projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej prasoowijarki dla sektora rolnego” POIR.01.01.01-00-0719/18-00 w ramach Działania1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 16 235 000 PLN

Dofinansowanie: 9 016 875 PLN

Projekt dotyczy opracowania w ramach prac B+R innowacyjnej w skali świata zaawansowanej technologicznie i konstrukcyjnie prasoowijarki RD-132 mającej zastosowanie m.in. w dużych gospodarstwach rolnych (w szczególności >50ha), która będzie posiadać istotne przewagi konkurencyjne na poziomie kluczowych parametrów technicznych w stosunku do najlepszych obecnie na rynkach światowych rozwiązań czołowych producentów .Maszyna zostanie wdrożona do praktyki produkcyjnej w SIPMA S.A.(czołowy polski producent maszyn rolniczych) na podst. licencji wyłącznej udzielonej przez R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. Nowa prasoowijarka oparta będzie na innowacyjnej konstrukcji wydajnej prasy stałokomorowej nowej generacji, która zostanie połączona z nowej konstrukcji owijarką, opartą o zamknięty tor ruchu podajników obracających się wokół osi wzdłużnej maszyny. Zastosowany zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań na tle światowej konkurencji pozwalających na uzyskanie wysokich parametrów użytkowych, funkcjonalnych i ergonomicznych będących odzwierciedleniem zapotrzebowania rynku rolnego na tego typu rozwiązania. Zaplanowane w projekcie badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowym produktem bazować będą na doświadczeniu zdobytym podczas dotychczasowych prac B+R w zakresie opracowania przez R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o prasy silosującej, rodziny sieczkarni do zbioru roślin energetycznych i owijarki samojezdnej (m.in. w ramach działania 1.4. POIG oraz programu INNOTECH).