Współpraca

R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. w ramach swojej działalności i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych współpracuje z:

  • Politechniką Lubelską
  • Politechnika Rzeszowską
  • Politechniką Warszawską
  • Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
  • Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych
  • Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Instytutem Transportu Samochodowego
  • Grupą Azoty S.A.

Współpraca R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o.