Dyrektor Ośrodka Badawczo – Rozwojowego

R&D Centre INVENTOR Sp. z o. o. w Lublinie

zatrudni na stanowisku

Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

R&D Centre INVENTOR Sp. z o. o. w Lublinie jest Spółką wchodzącą w skład GRUPY SIPMA, którą tworzą przedsiębiorstwa związane z produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych (m.in. SIPMA S.A. w Lublinie). Głównym celem funkcjonowania R&D Centre INVENTOR Sp. z o. o. jest działalność badawczo – rozwojowa w zakresie inżynierii konstrukcyjno – technologicznej.

Poszukujemy pracowników chcących pracować zgodnie z naszymi wartościami, wśród których najbardziej cenimy Innowacyjność, Twórczość, Zaangażowanie i Entuzjazm.

Za co będziesz odpowiadać?

 • realizację strategii Spółki
 • zarządzanie Spółką
 • inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji projektów nowych wyrobów oraz nowych technologii
 • opracowywanie, wdrażanie i realizację programów badawczych związanych z rozwojem produktu lub wprowadzeniem nowego produktu na rynek
 • nadzorowanie prac badawczych i konstrukcyjno – technologicznych w zakresie budowy maszyn rolniczych i ogrodniczych
 • zarządzanie obszarem badań i certyfikacji w zakresie posiadanych uprawnień
 • doskonalenie metod i technik prowadzenia badań i prac rozwojowych
 • zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli nad realizacją projektów rozwojowych zgodnie z celem, zakresem, budżetem – szczególnie w zakresie zgodności z zawartymi umowami, harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu i wytycznymi programowymi
 • poszukiwanie usprawnień w obszarze technologii i doskonalenie obecnych procesów technologicznych
 • nadzór na procesem zarządzania ryzykami, zmianami oraz jakością w projektach
 • budowanie i motywowanie zespołów projektowych
 • dbanie o rozwój zespołu i wykorzystanie kompetencji pracowników
 • zapewnienie odpowiedniego wsparcia organizacyjnego i metodycznego dla wydziałów realizujących projekty
 • udział w procesie oceny wykonalności projektów
 • współpracę z innymi jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz uczelniami technicznymi
 • poszukiwanie nowych kierunków rozwoju oraz pozyskiwanie nowych zleceń dla Spółki
 • bieżące reagowanie na zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym Spółki poprzez modyfikację i zmianę przyjętych planów strategicznych, operacyjnych i taktycznych
 • wdrażanie kreowanej kultury przedsiębiorstwa
 • koordynację pracy jednostek organizacyjnych Spółki na rzecz rozwoju i obsługi produkcji
 • planowanie i realizację budżetu oraz bieżącą kontrolę jego wykorzystania
 • ścisłą współpracę z pozostałymi Spółkami wchodzącymi w skład GRUPY SIPMA
 • tworzenie i zarządzanie relacjami z podmiotami zewnętrznymi

Co jest dla nas ważne?

 • wykształcenie wyższe, preferowane inżynierskie (kierunki techniczne z zakresu mechaniki i budowy maszyn i urządzeń i pokrewne)
 • praktyczna wiedza z zakresu ekonomii i kontrolingu oraz praktyczna umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • umiejętność negocjowania umów i praktyczna znajomość przepisów prawa
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego min. 5 lat
 • doświadczenie zawodowe w zakresie konstrukcji maszyn i urządzeń, technologii materiałowej i pokrewne
 • nastawienie na realizację założonych celów
 • wysokie umiejętności analityczne
 • umiejętność analizowania i podejmowania decyzji
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i skutecznego prowadzenia negocjacji
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów MS Word i MS Excel i Solid Edge
 • znajomość języka obcego: preferowany angielski, rosyjski
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność

Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • ciekawą pracę w renomowanej i prężnie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do stanowiska
 • prywatną opiekę medyczną
 • system świadczeń socjalnych

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 10 czerwca 2024 r..

Proszę o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez spółki GRUPY SIPMA przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia niniejszej rekrutacji.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.